#viockså

Den senaste tidens diskussion kring #metoo har inte lämnat någon oberörd.

På sociala medier delar kvinnor och de som avkodas som kvinnor i alla åldrar och inom alla branscher med sig av sina historier kring deras upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp. Över vad som kändes som en natt förändrades Sverige. Den hittills rådande tystnadskulturen föll och hela landet började prata om vad som sker och hur vi ska få ordning på detta enorma problem. En efter en trädde kvinnor fram och namngav sina förövare, en efter en föll de mäktiga manliga genierna.

Med grund i diskussionerna kring #metoo har vi skapat vår projektidé #viockså.

Projektet är en berättelse som utspelas i realtid i Malmö genom olika karaktärer.  Karaktärerna är fiktiva men händelser i berättelsen är starkt förankrade i pågående samhällsanalys. Inte minst i Sverige har debatten kring sexuella trakasserier lett till många exempel i media på hur kvinnor tvingats och fortfarande tvingas utstå helt orimliga beteenden från män med någon typ av makt. Reaktionerna har varit starka. Vi vill att reaktionerna ska fortgå.

Vi hoppas att ni vill bli en del av berättelsen fram till julafton!